بلاگ

گرماتاب سقفی

گرماتاب سقفی

گرماتاب سقفی گرماتاب سقفی و یا همان سیستم گرمایش تابشی از سقف که یک بخاری تابشی میباشد که در سقف مکان های مختلف که امکانات نصب دارد وصل میشود و گرمایش خود را از سمت سقف به زمین منتقل میکند ...
گرماتاب رستورانی

گرماتاب رستورانی

گرماتاب رستورانی گرما تاب رستورانی و یا همان گرمایش تابشی برای رستوران که یکی از ویژگی های سیستم گرمایش تابشی (Heating Radiation) میباشد که نوع های مختلفی دارد که یکی از انواع آن همان گرماتاب رستورانی آن میباشد.رستوران ها ...
گرماتاب

گرماتاب

گرماتاب گرماتاب چیست و چرا به اشتباه بسیاری از افراد سیستم گرمایش تابشی را با نام گرماتاب میخوانند؟ خوب در دهه گذشته تکنولوژی جدید با نام گرمایش تابشی شروع به رشد کرد و توانست در بازار بخاری ها و گرمایش ...
هیتر تابشی سقفی

هیتر تابشی سقفی

هیتر تابشی سقفی قیمت هیتر تابشی سقفی چگونه محاسبه میشود و به چه عواملی بستگی دارد قیمت هیتر تابشی سقفی معمولا برای قیمت گذاری هیتر تابشی سقفی باید به چند نکته اشاره نمود که به ترتیب در پایین آنها را ...